DC Series

DC Series
Mã hiệu Diesel, 400/230V, 3 Pha, 50Hz Động Cơ Xuất Xứ Download
CS Định Mức KVA CS Dự Phòng KVA Mã Hiệu Kiểu Điều Tốc Khí Thải
DC15W -50 14 15 4DN2.3E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC18W -50 17 18 4DN2.7E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Không có File
DC22W -50 20 22 4DN2.7E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC25W -50 23 25 4DN3.0E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Không có File
DC28W -50 25 28 4DN3.0E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Không có File
DC33W -50 30 33 4DN3.2E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC40W -50 37 40 3DT3.2E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Không có File
DC55W -50 50 55 4DT3.5E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC66W -50 60 66 4DT4.1E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC75W -50 68 75 4DTA4.1E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC88W -50 80 88 4DTA4.1E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC110W -50 100 110 4DTA4.3E -G Điện tử Stage IIIA DE/SG/CN Tải xuống
DC120W -50 110 120 4DTA4.3E -G1 Điện tử Stage IIIA DE/SG/CN Tải xuống
DC138W -50 125 138 4DTA4.3E -G2 Điện tử Stage IIIA DE/SG/CN Tải xuống
DC165W -50 150 165 6DTA6.5E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC180W -50 165 180 6DTA6.5E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC220W -50 200 220 6DTA6.5E -G2 Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC250W -50 225 250 6DTA8.8E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC275W -50 250 275 6DTA8.8E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC300W -50 270 303 6DTA10.8E -G1 Điện tử Stage IIIA SG/CN Không có File
DC340W -50 310 341 6DTA11.8E -G Điện tử Stage III3A SG/CN Tải xuống
DC385W -50 350 385 6DTA11.8E -G1 Điện tử Stage IIIB SG/CN Tải xuống
DC385W -50 350 380 6DTA12E -G2 Điện tử Stage IIIB Đức / Trung Quốc Không có File
DC440W -50 400 440 6DTA13E -G Điện tử Stage IIIB SG/CN Không có File
DC500W -50 450 500 12DTA25.8E -G Điện tử Stage IIIB DE/SG/CN Tải xuống
DC550W -50 500 550 12DTA25.8E -G1 Điện tử Stage IV DE/SG/CN Tải xuống
DC605W -50 550 605 12DTA26E-G Điện tử Stage IIIB DE/SG/CN Không có File
DC680W -50 625 688 12DTA26E-G1 Điện tử Stage IIIB DE/SG/CN Tải xuống
DC750W -50 688 756 12DTA26E -G2 Điện tử Stage IIIB DE/SG/CN Tải xuống
DC825W -50 750 825 6DTA25H-G ECU Stage IV DE/SG Không có File
DC960W -50 875 963 6DTA25H -G1 ECU Stage IV DE/SG Tải xuống
DC1100W -50 1000 1100 6DTA25H -G2 ECU Stage IV DE/SG Tải xuống
DC1200W -50 1100 1210 6DTA35E -G Điện tử Stage IIIA SG/CN Tải xuống
DC1375W -50 1250 1375 6DTA35E -G1 Điện tử Stage IIIB SG/CN Tải xuống
DC1500W -50 1375 1513 8DTA40H -G1 ECU Stage IV DE/SG Tải xuống
DC1650W -50 1500 1650 10DTA50H -G ECU Stage IIIB DE/SG Tải xuống
DC1800W -50 1650 1815 10DTA50H -G1 ECU Stage IV DE/SG Tải xuống
DC2000W -50 1900 2090 12DTA60H -G2 ECU Stage IV DE/SG Không có File
DC2200W -50 2000 2200 12DTA60H -G3 ECU Stage IV DE/SG Không có File
DC2475W -50 2250 2475 16DTA80H -G ECU Stage IV DE/SG/CN Không có File
DC2750W -50 2500 2750 16DTA80H -G1 ECU Stage IIIB DE/SG/CN Tải xuống
DC3025W -50 2750 3000 20DTA95H -G1 ECU Stage IIIB DE/SG Tải xuống
Zalo
HOTLINE0941398558