DE Series

DE Series
Mã hiệu Diesel, 400/230V, 3 Pha, 50Hz Động Cơ Xuất Xứ Download
CS Định Mức KVA CS Dự Phòng KVA Mã Hiệu Kiểu Điều Tốc Khí Thải
DE15W-50 14 15 4DN2.3E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE18W-50 16 18 4DN2.3E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE22W-50 20 22 4DN2.3E-GE3 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE25W-50 23 25 4DN2.3E-GE4 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE28W-50 25 28 4DN3.6E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE33W-50 30 33 4DN3.6E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE40W-50 38 40 4DN4.1E-GE Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE55W-50 50 55 4DT4.1E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE66W-50 60 66 4DT4.1E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE72W-50 65 72 4DTA4.1E-GE Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE100W-50 90 100 4DT5.3E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE110W-50 100 110 4DT5.3E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE132W-50 120 132 4DTA5.3E-GE Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE150W-50 135 150 6DT7.9E-GE Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE165W-50 150 165 6DTA7.9E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE180W-50 165 180 6DTA7.9E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE220W-50 200 220 6DTA7.9E-GE3 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE250W-50 225 250 6DTA10.1E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE275W-50 250 275 6DTA10.1E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE320W-50 288 316 6DTA11E-GE Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE360W-50 325 358 6DTA12.5E-GE1 Điện tử N/A CN/SG Không có File
DE415W-50 375 412 6DTA12.5E-GE2 Điện tử N/A CN/SG Không có File
Zalo
HOTLINE0941398558