Máy phát điện Gas

Máy phát điện Gas

Máy phát điện Gas

Mã hiệu LPG/CNG/Biogas, 400/230V, 3 Pha, 50Hz Động Cơ Xuất Xứ Download
CS Định Mức KVA CS Dự Phòng KVA Loại Kiểu Điều Tốc Khí Thải
GC44W-50B 45 50 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC70W-50B 71 78 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC85W-50B 90 100 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC200W-50B 200 220 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC440W-50B 450 500 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC750W-50B 750 825 Biogas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC100W-50N 100 110 Natural Gas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
GC60W-50N 60 66 Natural Gas Điện tử EU Stage IIIB Trung Quốc Không có File
Zalo
HOTLINE0941398558