DL Series

DL Series
Mã hiệu Diesel, 400/230V, 3 Pha, 50Hz Động Cơ Xuất Xứ Download
CS Định Mức KVA CS Dự Phòng KVA Mã Hiệu Kiểu Điều Tốc Khí Thải
DL15W-50P 13 15 4DN2.5E-G Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL18W-50 15 18 4DN2.5E-G1 Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL22W-50 18 22 4DN2.5E-G1 Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL25W-50 20 25 4DN2.7E-G Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL27W-50 23 27 4DT2.7E-G Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL33W-50 28 33 3DN3.3E-G Điện tử Stage IIIA CN/SG Không có File
DL40W-50 34 41 3DT3.1E-G Không có File
DL54W-50 45 54 DL54W-50 Không có File
DL67W-50 56 68 4DT4.4E-G Không có File
DL72W-50 60 72 4DT4.6E-G Không có File
DL96W-50 80 96 4DTA4.8E-G Không có File
DL108W-50 90 108 6DTA6.5E-G Không có File
DL120W-50 100 120 6DTA6.5E-G1 Không có File
DL144W-50 120 144 6DTA6.5E-G2 Không có File
DL162W-50 135 162 6DTA6.9E-G Không có File
DL180W-50 150 180 6DTA7.1E-G Không có File
DL222W-50 185 222 DTA8.8E-G Không có File
DL240W-50 200 240 6DTA8.8E-G1 Không có File
DL264W-50 220 264 6DTA9.7E-G Không có File
DL300W-50 250 300 6DTA9.7E-G1 Không có File
DL336W-50 280 336 6DTA12E-G Không có File
DL360W-50 300 360 6DTA12E-G1 Không có File
DL396W-50 330 396 6DTA12E-G2 Không có File
DL420W-50 350 420 6DTA12H-G Không có File
DL480W-50 400 480 6DTA13H-G Không có File
DL540W-50 450 540 8DTA16E-G3 Không có File
DL624W-50 520 625 12DTA22E-G Không có File
DL660W-50 550 660 12DTA22E-G1 Không có File
DL720W-50 600 720 12DTA22E-G2 Không có File
DL750W-50 600 750 12DTA22E-G Không có File
DL840W-50 700 672 16DTA29E-G Không có File
DL960W-50 800 960 16DTA29E-G1 Không có File
DL1080W-50 900 1080 20DTA37E-G Không có File
DL1200W-50 1000 1200 20DTA37H-G1 Không có File
DL1500W-50 1250 1500 12DTA53E-G Không có File
DL1350W-50 1125 1350 20DTA37H-G Không có File
DL1650W-50 1375 1650 12DTA53E-G1 Không có File
DL1800W-50 1500 1800 12DTA53E-G2 Không có File
DL2025W-50 1688 2025 16DTA71E-G Không có File
DL2160W-50 1800 2160 16DTA71E-G1 Không có File
DL2400W-50 2000 2400 20DTA89E-G Không có File
DL2700W-50 2250 2700 20DTA89E-G1 Không có File
DL3000W-50 2500 3000 20DTA89E-G2 Không có File
Zalo
HOTLINE0941398558